För Hängivna Odlare

Mullrik


trumsåll

Kompostseparator / Jordsåll

  • Sållar kompost, jord, torv och annat
  • Snabbare kompostering
  • Skonar kroppen på den som komposterar  

Genom att regelbundet sålla ifrån bruksfärdigt material då du gräver om i komposten får du en snabbare kompostering, sparar utrymme och får användbar kompost oftare.

Mullrik ger en bättre arbetsställning är andra metoder för att sålla i trädgården och det sållade materialet landar direkt ner i den kärra som du har ställt under sållet. Mullrikmetoden är nyskapande, enkel, effektiv och rolig att använda.

Mullrik är helt svensktillverkad, rostskyddad, robust och kom på marknaden 2019. Den bygger på en gedigen kunskap om trädgård och teknikutveckling.

Annons i Villalivet, februari 2020