Historik

Det hela började då företagets ägare skulle bli pensionär. Viljan att jobba fanns kvar och en släkting kom med ett jordnära förslag:

-”Ni är ju trädgårdsintresserade och både odlar och komposterar. Och jag har sett att andra som också komposterar kan få svårt att ta hand om den färdiga komposten och få nytta av den.

-”Jag tycker att du ska utveckla ett trumsåll som du sätter ovanpå en skottkärra. Du kan kalla den för Mullrik….

Så började det hela. Efter några olika prototyper, tillverkades en serie på tio exemplar som fungerade riktigt bra, men….

Att denna ”Ur-Mullrik” fungerade väl, räckte inte. Den måste bli lättare att transportera och tillverkningskostnaden måste sänkas betydligt.

Lösningen kom från vännen Hans några år senare: -”Gör den delbar så att kunderna själva får skruva ihop den. Det tycker många är roligt…

Det fick bli en omkonstruktion, letande efter leverantörer och sedan kom en första serie av nutidens trumsåll, som började säljas 2019. Den följdes av några succesivt förbättrade versioner, för att höja kvalitén, sänka kostnaden och göra sållen lättare att montera.

Sen kom pandemin och planen att börja exportera måste skjutas upp….

För att då ta vara på kontakterna med köpare, tillverkare och leverantörer, började vi då leta efter idéer till fler nytänkta redskap som kunde vara till nytta i en trädgård med ergonomi och effektivitet som de viktigaste kraven.

Nästa redskap att bli en kommersiell produkt var Mullrik Grässåg och visas som första prototyp i nästa bild.

Med den sågen gick det bra att renskära plattgångar som bilden visar. Detta utan att slita upp grästorven eller att man ska tvingas att gå ner på knä för att skära kanterna med en Mora-kniv. 

Efter lite vidareutveckling har grässågen nu funnit den form som började säljas 2021.

Medan pandemin och dess verkningar fortsatte, ledde samtal med kunder och leverantörer till nästa idé; att ta fram ett verktyg för att lägga ut en gränslina för robotgräsklippare, ett redskap som nu har funnit den form som nu 2023 lanseras i liten skala.

Bilden visar Mullrik Trådläggare i praktiskt arbete.

Den första serien av färdiga trådläggningsverktyg är nu i en provförsäljning för att kvalitetssäkras innan den lanseras på en vidare marknad.