Använda Mullrik Grässåg

Grässågen är avsedd för att såga igenom grästorv, till exempel om man vill såga ut bitar vid lagning av en skadad gräsmatta, lägga ut en ny färdigköpt gräsmatta eller då man vill skärpa till kanterna på en plattsatt gång i trädgården, som den första bilden visar.

Renskärning av en plattsatt trädgårdsgång sedd uppifrån

Avsikten är att man på ett enkelt sätt ska kunna arbeta stående som nästa bild visar och ömsom pressa ned sågen i marken med den ena handen (pil 1) och sedan lyfta sågen med den andra handen (pil 2). Sen fortsätter man att växelvis pressa ner och lyfta upp sågen och går vidare genom att arbeta sig bakåt genom grästorven. Bilderna 2 och 3.

Genom att sågen skär torven då man trycker ner den, och inte då man lyfter sågen minskar risken att torven rivs upp då man lyfter sågen, men en nysatt gräsmatta kan vara känslig. Om jorden är lerhaltig går det lättare att skära om den är något fuktig och även sten kan göra det svårt att såga i gräset.

Bild 2 (till vänster)

Med grässågen kan man arbeta stående och växelvis pressa ned och lyfta upp sågen samtidigt som man rör sig baklänges.

(Men gör inte som gubben på bilden, utan se på vad du gör. Det blir bättre då!) 

Bild 3 (nedan)

Arbetssättet visat i detalj

OBS Mullriks grässåg är mönsterskyddad

 

Och till sist: Skär inte av kabel till robotklippare eller andra kablar!

Grässågen är mönsterskyddad