Montera skaft på Mullrik grässåg

Med skaft blir Mullriks grässåg för lång att skicka på posten. Därför måste mottagaren själv sätta på ett skaft och här kommer tips om hur det kan gå till.

Kraften som behövs för att såga är inte särskilt stor, men det är ändå viktigt att skaftet inte lossnar. Sågbladets hylsa har därför hål för två genomgående 6 mm skruvar som ger ett bra fäste och lämpliga skruv och mutter bifogas. En tvärsnittsbild av ett monterat välanpassat skaft ses nedan.

 
Monterat välpassande skaft i genomskärning

För att få ett gott fäste bör skaftet bottna mot skärbladet i hylsan innan man borrar hålen i skaftet. Det kan vara lämpligt att först borra med ett smalt borr (t.ex. 5 mm) med skaftet inträtt i hylsan och sedan borra en gång till med ett grövre borr (6 – 7 mm) sedan skaftet har dragits ut ur hylsan.

Skaftets längd

Innan montering bör man välja en lämplig längd på skaftet (Se ”att använda”). 

Liksom kläder och skor bör passa den som skall ha dem, bör även redskap passa för den som skall bruka dem. Verktyg där muskelkraft används bör då utformas på ett ergonomiskt bra sätt. Längden på skaftet bör då anpassas efter längden på den person som ska använda grässågen.

Ett förslag är att välja skaftlängd efter avståndet mellan marken och armbåg-en på den som ska använda sågen minus 5 cm (kompenserar för längden på sågbladet). Om man pressar med sin handflata på skaftets ände då man så-gar får man en ergonomiskt lämplig arbetsställning med den skaftlängden. 

Skaftdiameter    

Mullriks grässåg har utformats för en skaftdiameter på 26 mm, men det kan ibland vara svårt att kunna köpa träskaft med just den diametern. Lösa skaft i handeln har ofta en diameter på 24, 26 eller 30 mm och kan då behöva an-passas för den här grässågen. (24 mm skaft är egentligen för klent)

Ett sätt kan vara att linda tejp runt ett skaft som är 24 mm eller att man filar skaftet tunnare om man har hittat ett skaft som är för grovt.

 
Olika sätt att anpassa skaft med en avvikande diameter genom tejpning eller nedfilning.

Eftersom sågen omväxlande trycks eller lyfts då man arbetar är det viktigt med ett bra fäste mot skaftet. Då blir sågningen också lättare och roligare.

De kratt- och kvastskaft man finner i handeln är ofta för långa för den här sågen och bör då kortas av innan man monterar. Men prova först, så att du inte kapar för mycket. (De rörelser man utför och de grepp man tar vid krattning eller sopning ställer mindre krav på ”rätt skaftlängd” än de rörelser man gör med en grässåg,)

Och till sist: Skär inte av kabel till robotklippare eller andra kablar!

Grässågen är mönsterskyddad

Med vänliga trädgårdshälsningar