Använda Mullrik trumsåll

Mullrik var från början tänkt att sålla fram bruksfärdig kompost från en behållare där inte allt material multnat färdigt. Det är en normal situation i en kompost eftersom olika delar av materialet behöver olika tid på sig. Det kan vara segt att vänta flera år för den som vill ha ett snabbare resultat. Och det går att få en snabbare process.

Ett naturligt tillfälle att sålla fram ett användbart kompostmaterial är t.ex. på våren när det är dags att förbereda trädgårdslandet.

Bredvid den kompostbehållare man vill skörda ifrån (1) placeras en skottkärra (2) och på den lägger man sedan Mullrik-stativet (3a) med dess båda stödhjul vända mot kompostbehållaren.

I stativet lägger man sedan Mullrik-trumman (3b) så att trummans tapp vilar vilar i stativets lagerskål (orange pil) och med ringen i trummans öppna ände vilande på stativets båda hjul. Rulla sedan trumman några varv så att ringens rullbana säkert vilar på de båda hjulen.

Så här kan man hantera sin kompost med Mullrik

Ös med en spade eller grep (4) material från komposten (1) till trumman (3b) tills den är halvfull. Roteras trumman några varv, så faller färdig mull ner i kärran, varefter hela trumman med resten av materialet lyfts över (5) och töms i den nya komposten (6). Trummans lagertapp och vevknopp är då tänkta som handtag.

Det är lämpligt att samtidigt fylla på nytt ”grön”-material (7) i lagom tunna lager av i det nya facket (6). Låt gärna det nya materialet vara klippt i mindre botar, 5 – 15 centimeter, beroende på dess grovlek eftersom det påskyndar förloppet.


Det här är vår beskrivning av hur kompostering kan drivas effektivt med Mullriks hjälp. Men Mullrik har fler fördelar:

1: Genom att Mullrik vilar på en ställning ovanpå en skottkärra, så blir kroppen mindre ansträngd på den som utför sållningen, och

2: Allt det sållade materialet kommer att hamna i kärran, som därmed också blir lättare att transportera dit man vill ha det.

3: Med en snabbare omsättning, kräver komposten mindre utrymme.

4: Behöver man sålla jord, går det också bra och även sten och grus går att sålla. Det finns dock en risk för att Mullriks rostskyddande zinkbeläggning tar skada om man skulle sålla grus. Särskilt krossgrus kan vara kraftigt nötande och bör helst undvikas.

Och till sist: Får du själv idéer till bra Mullrik-tips, är vi glada om du låter oss ta del av dem!