Aktuellt

2021-03-01

Mullrik Grässåg har blivit döpt.

Kärt barn brukar få många namn …

Mullriks ”lillebror” har nu fått 60 olika namn, eller åtminstone namnförslag, från 43 olika förslagsställare. Många hade också saknat ett sådant här redskap. När ”lillen” äntligen kom, så kom också namnförslagen. Det är vi glada för.

Det namn vi valde blev Mullrik Grässåg

Den som vill ha ett mera personligt extranamn får gärna välja något bland alla förslag som har kommit in. De första förslagen var:

”Kantik” (2 st), ”Storkrafs”, ”Kantàt”, ”Kantaten”, ”Myrvald”, ”Mullrik Kantsåg”, ”Kantkniv” (2 st), ”Kantskär” och ”Kantskärare”, ”Gräsrens”, ”Grässkär”, ”Gräskniv”, ”Immanuel” (efter filosofen Immanuel Kant från 2 olika förslagsställare!), ”Plattfina”, ”Kantkaparen”, ”Rakkanten”, ”Kantele”, ”Kantis” (2 st), ”Kantalätt” (3 st), ”Plattkantsåg”, ”Plattformen”, ”Silverkanten”, ”Kantilena”, ”Kantsåg” (3 st), ”Krasper”, ”Edge Easy” eller ”Edge Light”, “Kantfina”, ”Kanttrim”, ”Gräskantsåg”, ”Plattkantsåg”, ”Stråvasse”, ”KantKalle”, ”Ogräskarva”, ”Sågegg”, ”Kantegg”, ”Grässkäraren”, ”Skärklara”, ”Sågklara”, och ”Sågerik”. 

Sedan kom fler:

”Gångbar”. (Man kan gå när man sågar bort gräset och dessutom blir gången bar…. ), ”Kantar-Ellen” och ”Kontura”, ”Skarpsint”, ”Kantålätt”, ”Fin-i kanten”, ”Rakel”(2 st), ”Spetsskära”, ”Kantefina” (Det blir som en lillasyster till Mullrik…), ”Nykant”, ”Superkantsjärn”, ”Finkantsskärare” och ”Kantfixarjärn”, ”Sågis”, ”Kant-Mulle”, ”Loke”, ”Mullriks Gräs-såg”, ”Vasstand”, ”KantsÅge”, och ”Skär-Ida”.

Flera tyckte att Mullrik borde ha fått en lillasyster istället för lillebror och ett charmigt namn tyckte vi var ”Kant-Fina”. Eftersom det inte förklarar hur redskapet fungerar, valde vi det ändå inte.

De fem vinnarna blev:
Ann-Britt i DALBY
Gerd i STORVIK
Lena i SKELLEFTEÅ
Ingar i HÄGERSTEN
Maria i SUNDSVALL.

Vinnarna får varsin Mullrik grässåg (utan skaft) i ett brev på posten.

2021-01-04

Mullrik har blivit varumärke och fått en lillebror*

Nu har det hänt en del saker:

* Så här är det:
Bolagsverket har beslutat att vi (=disporos ab) får använda namnet Mullrik ”för den verksamhet som avser utveckling, tillverkning och försäljning av trädgårdsredskap”. Därför använder vi nu Mullrik som varumärke. Och det jord- och kompostsåll vi har lärt känna som Mullrik, kommer då att få heta Mullrik trumsåll.

När sen Covid-restriktionerna inte gav oss möjlighet att resa utomlands och börja exportera blev det frustrerande… Det bara måste hända något, så efter en tid av vånda kom vi på det: Vi gör fler redskap för den som pysslar i trädgården.

När vi då inte hittade något bra verktyg för att rensa stensatta trädgårdsgångar från övervuxet gräs, så gjorde vi ett verktyg själva. Prototypen ser vi i arbete på bilden här:

Kantrensning med en prototyp vid utprovning av det nya Mullrik-verktyget

Det färdiga verktyget är mycket effektivt, mönsterskyddat och rostskyddat genom förzinkning. Det kommer att distribueras efter nyåret 2021 och kostar c:a 300:- utan skaft. Något mer med monterat skaft. Det färdiga verktyget ser du närmare på nästa bild:

Tävling:
Det här verktyget har ännu inte fått något namn; så vi ber våra följare att hitta på något. Senast 2021-02-28 vill vi ha ditt svar och de 5 personer som ger bästa svaren – och som utan krav på ersättning – låter oss använda det föreslagna namnet, ska få ett sådant här verktyg (utan skaft) som en gåva via posten. 


Närbild av det nya verktyget
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trädgårdsåret börjar på hösten

Många tänker nog att den bästa tiden att ta hand om en kompost är på våren när trädgårdens såbäddar ska förberedas, men även ett höstjobb med komposten blir till stor nytta inför nästa säsong.

Har man en kompost som legat över sommaren finns där säkert en bra mylla att skörda nu på höstkanten. Den kan man sålla ifrån och lägga ut på landet.

Jord- och kompostsållet Mullrik blir då ett effektivt hjälpmedel vid höstens kompostläggning. Det blir då naturligt att jobba på det sätt som bilden visar

Så här kan man hantera sin kompost med Mullrik

Ett bra sätt att jobba med Mullrik är då:

Bredvid den behållare man vill tömma (1) placeras Mullrik (3a+b) på en kärra (2) med öppningen vänd mot komposten.

Material från komposten fylls i trumman (3b) tills den är halvfull. Rotera sedan trumman några varv, så faller färdig mull ner i kärran, varefter hela trumman med resten av materialet lyfts över (5) och töms i den nya komposten (6).

Det är bra att samtidigt varva med nytt material (7) i lagom tunna lager i den andra behållaren (6). Låt gärna det nya materialet vara klippt i mindre botar, 5 – 15 centimeter, beroende på dess grovlek, eftersom det påskyndar förloppet.

Det här beskriver hur en kompostering kan bli effektiv med Mullriks hjälp. Men det finns fler fördelar:

1: Då Mullrik placeras över en skottkärra, så blir kroppen mindre ansträngd på den som utför sållningen, och

2: Det sållade materialet hamnar i kärran och går lätt att köra dit man vill ha det.

3: Med en snabbare omsättning, kräver komposten mindre utrymme.

4: Behöver man sålla jord, går det också bra och även sten och grus går att sålla. Det finns dock en risk för att Mullriks rostskyddande zinkbeläggning tar skada om man skulle sålla grus. Särskilt krossgrus kan vara kraftigt nötande och bör helst undvikas.

 

Och till sist: Får du själv idéer till bra Mullrik-tips, är vi glada om du låter oss ta del av dem!