Beskrivning av Mullrik

Kompost- och jordsållet Mullrik är en helsvensk konstruktion och tillverkas helt i Sverige av stål som rostskyddas av en 20 mymeter tjock zinkbeläggning och har plastdetaljer av polypropen.

 

Mullrik började säljas i maj 2019 och dess utformning har sedan ändrats i några detaljer för att göra det lättare för köparen att montera den. Att Mullrik normalt leveras omonterad i kartong beror på att det skulle bli alltför kostsamt att lagra och transportera produkten med det utrymme som då skulle krävas. Kartongen sopsorteras som – kartong!

 

Kartongens mått är Längd x Bredd x Höjd = 735 x 395 x 320 mm och den har en bruttovikt inklusive emballage av 9,9 kg. Leveransen är komplett med alla delar och en utförlig monteringsanvisning.  För monteringen (med skruvar) behövs en skruvnyckel, Torx TX30 och en fast nyckel 10 mm (eller skiftnyckel).

 

Mullrik består i monterat skick av två delar, ett stativ med lagrade hjul och en sållningstrumma som placeras ovanpå stativet och där kan rullas över stativets båda hjul och med trummans lagringstapp glidande i stativets lagerskål. För att stabilisera stativet då Mullrik (som det är tänkt) står på en transportkärra, har stativet fått en uppläggningsbalk som läggs över kärrans kant.

 

Mullriks huvuddelar uppställda för arbete och dess mått visas i bilden här under. Trummans volym är 90 liter och stativet passar för de flesta typer av skottkärror.

 

Sidovy, t.v. och ändvy visad från trummans öppna ände, t.h. Alla mått anges i mm

Trummans såll består av tre svetsade och formade trådgaller med en tråddiameter av 3 mm och maskvidd (C-C) om 30 x 30, mm, vilket ger sållöppningar 27 x 27 mm. Valet av gallergrovlek har gjorts efter lång erfarenhet för att trumman både ska bli rubust och samtidigt kunna sålla ett blött material utan att ”klegga ihop” och sätta igen sig. 

 

Med sin standardutformning lämnar Mullrik ifrån sig en ganska grov kompost, vilket bidrar till en relativt lucker trädgårdsjord, som många odlare uppskattar.

 

Den som eventuellt vill ha ett mera finsållat material kan på Mullrik-trummans utsida fästa fästa ett mera finmaskigt plastgaller. Finns t.ex. i bygghandeln. 

 

Mullrik har konstruerats av, tillverkas för och marknadsförs av disporos ab, 

Vitsippevägen 4, SE 662 91 Åmål, Sweden.  

Mail: aren@tele2.se eller 070-65 595 65.   

 

Till sist:                      

 

Du som ser utvecklingsmöjligheter är alltid välkommen att höra av dig med tips och andra synpunkter!